Üniversite Özel Dosyası | Erhan Pelit

Üniversite Özel Dosyası tarafından yazıldı. Aktif .

 

Üniversite eğitimi almayan insan yok. Üniversite diplomasını almayan insan yok hükmündedir sanısı, kanı haline geldi çünkü.

Sınavlar nedeniyle fikir deryalarının tozları alınmakta gecikilmişse; bu gecikme, bize cehalet pelerini giydirmeyi amaç edinmiş sözde ilim yuvalarının, özde pelerin fabrikalarının ilme ket vurmasından başka ne manaya tekabül eder? Bu müphem sualin sürekliliğinden mütevellit, eğitim sitemim ve önerim şudur: Eğitin sistemi!

Müstenidatı tatsız bir gerçeklik olan bu öneriyi, şu sözlerle telmih etmek mümkün ve kâfidir: “ABD Bilim fuarına katılmaya hak kazanan öğrenciye öğretmeninden karne notu, ‘gereksiz işlerle uğraşma evladım’ oldu.’’ Bu not, diploma almak için geçen zamanı iyi kötü harca, diploma cehaletini gizleyecektir evlat, manasındadır. Öğreticilerin öğretmen ol paranı kazan, doktor ol köşeyi dön nidaları; ilim hazinesinin minicik beyinlere bir ticarethane metası olarak kazınmasına öncülük ediyor. İlmin ve muallimin bu denli alçalması; devletin bekası adıyla, eğitimin kapitalist sistemin kucağında emzirilmesinden kaynaklanıyor. Ki katedralde eğitilenin camide İslamı öğretmesi beklenemez. Suçluyu Marks’a sorarsak; ’’Cehalet, egemen sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır’’ diyecektir. İlmi parayla satıp, ilimle kazanç sunan yönetim, cehaleti kasten körüklemektedir; elimize tutuşturulan cehalet peleriniyle, cahilliğimizi bizden bile saklayabilecek kadar kurnazdır. Müebbet yatanın da mürekkep yalayanın da diploması verilerek herkesin ilim ustası olduğu tescil ediliyor. Fuzuli’ye “hadi oradan diploma cehaleti almaz, gizler’’ demek haddimiz değil, hakkımızdır bu noktada.

Düzenin kusursuz işleyen lisanslı makineleri olarak evvela kendimize söylemeliyiz ki; zamanımızı öldürerek üçer beşer diktirdiğimiz pelerinlerimizi çerçeveletip duvara çivileyerek ilim ustası değil, inşaat ustası olabiliriz. Ruhuna elest bezminde üflenen bilgiyi genişletmek yerine, kâğıttan pelerin üreten fabrikalarda zaman öldürenlere ve fıtratında ilelebet öğrencilik bulunan insanlara birkaç yılda pelerinle süslenmeyi sunan sistemin içinde mertebesi, matbu pelerinle tescillenenlere soruyorum: Gerçekten var mıyız? Sorduk mu elimize tutuşturulan pelerinlerin işlevini? Onlar, beynin, kalbin ve ilmin eşdeğeri midir?

 Erhan Pelit

Online dergiler Online dergiler