Gülzâr-ı Fena

"Tabiatta gizlenen insan yüzünü görmeyen gözler kördür. Tabiatla konuşmasını bilmeyen insan ruhu dilsizdir."

Die Frau

"Der Feind der Frau liegt in der Natur des Frauseins, denn eine Schönheit verträgt nicht das Schöne des Anderen."

 

Bisiklet

"Çok sevmek kalbine ağır gelmiş

Gülüyor, gülüyor, gülüyor."

yalın ayak

  • Kadın Manzarası
  • Şehir Manzarası
  • Üniversite Manzarası
Online dergiler Online dergiler