Dahi çocukların yazılı cevapları

Kültür-Sanat Editörü tarafından yazıldı. Aktif .

* Mondros'u açıklayınız. 
Cevap: Mondros kimdir bilmiyor (Orhan/8) 

* İneğin midesi kaç bölümdür? 
Cevap: İki oda, bir salon, bir mutfak (Ortaokul 1) 

* Servet-i Fünun edebiyatı hangi edebi akımlardan etkilenmiştir? 
Cevap: Elektrik akımından (Yaşar/Lise 3) 

* Canlıların ortak özellikleri nelerdir? 
Cevap: Yol, su, camii, mezarlık. 

* Orta Asya'dan göçün sebepleri nelerdir? 
Cevap: Elektrik kesintisi (Gülümser/6) 

* Türkiye'nin geçitlerini yazınız. 
Cevap: Altgeçit, Üst geçit, yaya geçidi (Serkan/7) 

* Kanuni Fransa'ya neden kapitülasyon tanımıştır? 
Cevap: Bir kadına yardım etmek için (Berat/İlkokul) 

* Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol nerelerden çıkartılır? 
Cevap: Petrol, Raman ve Gazman'dan çıkartılır. (Filiz/Ortaokul 2) 

* İzmir'i kim işgal etti? 
Cevap: Gazeteci Hasan Tahsin (Barış/Orta3) 

* Ailenin reisi kimdir? 
Cevap: Anam (Sabri/İlkokul3) 

* Koşma nedir? 
Cevap: Yürümenin hızlı şekline koşma denir. (Samet/Lise1) 

* Canlıların en küçüğüne ne ad verilir? 
Cevap: Bebek 

* Kasabayı kim yönetir? 
Cevap: Şerif ve adamları (Kamil/İlkokul5)

 

Online dergiler Online dergiler