Barış Özel Dosyası | Yunus Tanışman

Barış Özel Dosyası tarafından yazıldı. Aktif .

 

İnsanı diğer canlılardan ayıran başat unsurların biridir barış. Ancak barış mevzuu artık öyle bir manayı hakikat haline geldi ki, telaffuz edenler hakkında bir kez daha düşünülmesi gerekir oldu.

Bilhassa barışı tırnak içinde yazmak icap eder oldu. Barışla başlayan cümleler artık ya kan ya siyaset ya da para kokar vaziyete geldiyse, mâhut mevzuya anakronik bakışı bırakıp, perspektifimizi ajur hale getirmekle meseleleri idrak etmek gerekir.

Ancak cüziden külliye problem çözülecektir. Reçete verilmiştir: “Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.” (2,208) Yaradan zulmedenleri ab-ı adalet çeşmesinden içirecektir.

Yunus Tanışman

 

Online dergiler Online dergiler