Barış Özel Dosyası | Alper Tanrıverdi

Barış Özel Dosyası tarafından yazıldı. Aktif .

 

Barış, insanların birbirlerine karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile bakabilmesidir.

Devletler ya da kişiler arasında yaşanan çıkar çatışmalarının sona erdiğinin beyan edilmesi bir barış değildir. Zira çıkarlar zaman içinde değişebilir ve yapılan beyanların yerini tekrar çıkar çatışmaları alabilir. Asıl ve sonsuza kadar sürecek olan kişinin kendi içindeki barıştır. Kişinin, toplumla uyum içinde, kendi farklılıklarına ve diğer insanların farklılıklarına anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasıdır.

Alper Tanrıverdi

 

Online dergiler Online dergiler