Barış Özel Dosyası | Kerem Sivrikaya

Barış Özel Dosyası tarafından yazıldı. Aktif .

 

Barış, öteden beri süregelen hayat serüveninde, üzerinde bulunduğumuz yerküreyi biraz da olsa yaşanılır kılan yegâne simgedir. Yenilen yemeği damak tadımıza uydurmak amacıyla gereksinim duyduğumuz, dünya kazanına serpilen bir tutam tuzdur adeta. Araçtır barış, sonsuza kadar mutlu yaşayabilmek umuduyla yüreklere sıkılan bir fıs oda parfümüdür.

Küresel eksende, ezeli ve ebedi rakiplerin üst üste koydukları savaş özlü müptezel barışçıl mesajlar fezayı delmek üzere; lâkin politika, öz itibariyle Yunanca bir kelimedir ve “çok yüzlü” demektir. Cihanda devletler arasında yaşanan husumetler devam ettikçe, her devlet -yapılarından mütevellit- ‘daha fazla’yı istedikçe, “az çoktur” felsefesi toplumlarca benimsenmedikçe; insanlar için barış, anakronist bir yanılsamadan öteye geçemeyecektir.

Kerem Sivrikaya

 

Online dergiler Online dergiler